Проверка на талон
№ тираж
№ теглене
Големи и малки числа
Големи
12 или повече
числа от 41 до 80
Коефициент
3
Неутрални
9, 10 или 11 големи/малки числа
1.15
Малки
12 или повече
числа от 1 до 40
3
Залог в лева
0,1
0,5
1
2
3
5
10
20
50
x2
x3
x5
Сбор от изтеглените числа
Интервал
от-до
Коефициент
210

706
5
707

772
3
773

847
2
848

913
3
914

1410
5
Залог в лева
0,1
0,5
1
2
3
5
10
20
50
x2
x3
x5
Четен/нечетен сбор от числата
Висок (810-1410)
четен
нечетен
Нисък (210-809)
четен
нечетен
Коефициент 2.6
Залог в лева
0,1
0,5
1
2
3
5
10
20
50
x2
x3
x5
Залог върху първо изтеглено число
по-голямо
четно число
по-малко
четно число
същото число
по-голямо
нечетно число
по-малко
нечетно число
Залог в лева
0,1
0,5
1
2
3
5
10
20
50
x2
x3
x5
1
2
3
4
5
10
15
20
50
100
200
Брой тегления
РЕЗУЛТАТИ:
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18