Въведете код на билет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Изтрий
ПРОВЕРИ БИЛЕТ
КАК ДАразбера дали
билетът ми
е печеливш?
KАК ДА РАЗПОЗНАЯ КОДА ЗА ПЕЧАЛБА?
Под скреч покритието на Вашия билет  има баркод, а непосредствено до него е 13-цифреният му номер. Този номер е Вашият код за проверка на печалбата.
Въведете го в полето, за да разберете дали билетът Ви е печеливш.
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18