"Втори шанс" на Лотария България

На основание чл. 1, ал. 5 от Правилата за провеждане на допълнителни печалби „ВТОРИ ШАНС“, ЕВРОБЕТ ООД прекратява „ВТОРИ ШАНС“, считано от 14.02.2020 г.
Тегленията на жребиите за участие във „ВТОРИ ШАНС“ се преустановяват, считано от 14.02.2020 г.