prev next
banner
banner
banner
banner
banner
banner
1 2 3 4 5 6
Билет Супер КЕШ
ЦЕНА НА БИЛЕТА:2 лв.

СУПЕР КЕШ:

След изтриване на покритието се разкриват 4 числа в поле ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА, 1 число в поле СУПЕР БОНУС и 15 числа в поле ВАШИТЕ ЧИСЛА.

Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА съвпада с някое от ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА, печелите сумата под Вашето число.

Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА съвпада със СУПЕР БОНУС числото, печелите сумата под Вашето число, умножена по 2.
Печалби
 
ПЕЧАЛБИ БРОЙ СТОЙНОСТ СПЕЧЕЛЕНИ
200 000 лв. 5 1 000 000 лв. 0
100 000 лв. 10 1 000 000 лв. 0
50 000 лв. 20 1 000 000 лв. 1
10 000 лв. 30 300 000 лв. 3
5 000 лв. 60 300 000 лв. 0
1 000 лв. 150 150 000 лв. 3
200 лв. 1 000 200 000 лв. ***
100 лв. 3 000 300 000 лв. ***
20 лв. 60 000 1 200 000 лв. ***
10 лв. 600 000 6 000 000 лв. ***
6 лв. 600 000 3 600 000 лв. ***
5 лв. 600 000 3 000 000 лв. ***
4 лв. 600 000 2 400 000 лв. ***
3 лв. 1 800 000 5 400 000 лв. ***
2 лв. 4 500 000 9 000 000 лв. ***
Общо: 8 764 275 34 850 000 лв.  
Късметлии с билет Супер Кеш
ОТКЪДЕ ДА КУПЯ?
Партньори
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
  • Cashe Terminal
© 2006-2015 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18