ПРЕДИМСТВА ЗА ВАС

-   Разширяване на дейността и допълнителни парични приходи;
-   Бонус програма;
-   Ново, уникално забавление за Вашите клиенти;
-   „Игрите на късмета“ ще удължат престоя на сегашните Ви клиенти;
-   Приток на нови клиенти към Вашия обект;
-   Обогатяване на асортимента от предлагани продукти и услуги във Вашия обект.
-   Повишаване продажбата на Вашите продукти и услуги;
-   Ще получите конкурентно предимство спрямо другите обекти около Вас;


 

НИЕ ВИ ОСИГУРЯВАМЕ

-   Лицензионните разходи и разходи за изграждане на свързаност;
-   Инсталиране, застраховка и поддръжка на техниката за приемане на залози;
-   Обучение /техническо и по продажбени техники/ на Вас и Вашите служители;
-   Национални и регионални рекламни кампании на игрите;
-   Рекламни материали и Логистика;
-   Компетентна помощ от страна на нашите служители.