Програми за допълнителни печалби

ПРОГРАМА „Двойни печалби“

за определяне условията и реда за двойни коефициенти при определени
условия в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“ и “ЛОТОМАНИЯ“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби „Двойни печалби“ в „ЕВРОШАНС“ и “ЛОТОМАНИЯ“. 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 18.08.2017 г. до 23:00 ч. на 24.08.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ.                      

4. Двойните коефициенти се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

        4.1 за Еврошанс

В периода на промоцията коефициентите за познати 7 от 7 и 8 от 8 числа ще са двойно по-големи от обикновените за играта.
Познати числа Коефициент Двоен коефициент
7 от 7 5 000 10 000
8 от 8 12 000 24 000

        4.2. за Лотомания

В периода на промоцията коефициентите за познати  7+0; 7+1; 8+0 и 8+1 числа да са двойно по-големи от обикновените за играта.
Познати числа Коефициенти Двоен коефициент
7 + 0 50 100
7 + 1 150 300
8 + 0 1 000 2 000
8 + 1 10 000 20 000

5. Участие в промоцията
Участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС” и “ЛОТОМАНИЯ“, валидиран в периода, посочен в т. 2
 
6. Определяне на печелившите участници
     6.1. Участникът е познал изтеглените числа по т. 4.1 и т. 4.2.
 
7. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

8. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
9. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.      

 

ПРОГРАМА „Двойни печалби“

за определяне условията и реда за двойни коефициенти при определени
условия в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“ и “ЛОТОМАНИЯ“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби „Двойни печалби“ в „ЕВРОШАНС“ и “ЛОТОМАНИЯ“. 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 18.08.2017 г. до 23:00 ч. на 24.08.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg.

4. Двойните коефициенти се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

        4.1 за Еврошанс

В периода на промоцията коефициентите за познати 7 от 7 и 8 от 8 числа ще са двойно по-големи от обикновените за играта.
Познати числа Коефициент Двоен коефициент
7 от 7 5 000 10 000
8 от 8 12 000 24 000

        4.2. за Лотомания

В периода на промоцията коефициентите за познати  7+0; 7+1; 8+0 и 8+1 числа да са двойно по-големи от обикновените за играта.
Познати числа Коефициенти Двоен коефициент
7 + 0 50 100
7 + 1 150 300
8 + 0 1 000 2 000
8 + 1 10 000 20 000

5. Участие в промоцията
Участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС” и “ЛОТОМАНИЯ“, валидиран в периода, посочен в т. 2
 
6. Определяне на печелившите участници
     6.1. Участникът е познал изтеглените числа по т. 4.1 и т. 4.2.
 
7. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

8. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
9. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.      

 
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18