ПРОГРАМА „12 печеливши години с Еврошанс“

ПРОГРАМА „12 печеливши години с Еврошанс“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

1.  На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „12 години Еврошанс “.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 07:00 часа  на 23.11.2018 г. до 03:00 часа на 09.12.218 г.

3. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
18 400 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
23 600 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
  9 600  печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
  1 900  печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 435 870лв.

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.

6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна печалба, както следва: .
6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“

7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите  „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.


8. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

9. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.       

 

ПРОГРАМА „12 печеливши години с Еврошанс“, част 2

ПРОГРАМА „12 печеливши години с Еврошанс“, част 2
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни предметни печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични и предметни печалби „12 години Еврошанс, част 2“.

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителните  парични и предметни печалби:
От 07:00 часа  на 23.11.2018 г. до 03:00 часа на 09.12.218 г.

3. Място на провеждане на програма:  
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“ ООД.
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период на действие на програмата:
16 печалби телевизор SHARP 43’’

Обща сума на допълнителните печалби 9 581 лв.

5. Участие за спечелване на допълнителни предметни печалби
5.1. За спечелване на допълнителните предметни печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с нейните разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава:
- В букмейкърските пунктове на „ЕВРОБЕТ“ ООД: квитанция за участие в кампанията с уникален промо номер.
- Онлайн на www.eurobet.bg: уникален 10–цифрен промо номер, с който участва за разпределението на печалбите.

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
6.1. Жребият се тегли всеки работен ден в периода  23.11.2018 – 10.12.2018 г. или общо се теглят за целия срок на действие на програмата 16 жребия.
Във всеки отделен жребий участват всички промо номера издадени от 07:00 часа на предходния ден до 03:00 часа на текущия ден от провеждане на жребия.

7. Определяне на печелившия участник:
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
- Офлайн, в букмейкърските пунктове: Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
- Онлайн, на www.eurobet.bg: Получен уникален 10–цифрен номер, с който участникът да е изтеглен от жребия по т. 6.

8. Предаване на допълнителните предметни печалби
Участникът трябва да се яви в офис на „Евробет” ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен печелившият му промо номер. 
Офлайн: Участникът задължително трябва да пази печелившата квитанция, за да бъде проверена в офис на „Евробет“ ООД дали същата материализира право на допълнителна предметна печалба.
Онлайн: При явяване на участника в офис на „Евробет“ ООД, задължително се извършва проверка в системата дали същият има право на допълнителната предметна печалба.
Допълнителните предметни печалби се получават в 30-дневен срок след извършване на проверката по реда на тази точка.

9. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

10. „Евробет“ ООД  си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.

ПРОГРАМА „Изпрати годината с печалба“

                                                    ПРОГРАМА „Изпрати годината с печалба“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

1.  На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Празнична промоция “.
2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 07:00 часа  на 09.12.2018 г. до 03:00 часа на 01.01.2019 г.

3. Място на провеждане на програма:
    3.1.В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
    3.2.Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
239 400  печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
122 800  печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
  68 000  печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
     4 600  печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
       230  печалби x 100 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
       138  печалби x 200 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 762 600 лв.
Бонус точките в „Евробет клуб“ ще бъдат удвоявани в периода на кампанията.
В 23 поредни дни, всички оферти за Free Bet ще са с 50% намаление:

 
FREE   BET                        нормална стойност за обмяна    промоционална стойност за обмяна              
1 лв. 40 20
2 лв. 75 37
5 лв. 150 75
10 лв. 300 150
20 лв 590 295


5. Участие в разпределението на допълнителните печалби.
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.

6. Определяне на печелившите участници.
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна печалба, както следва: .
    6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
    6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“

7.Получаване на допълнителните парични печалби
    7.1. Офлайн:
- Допълнителните парични печалби се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
    7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

9. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.       
 

ПРОГРАМА „Печалба точно навреме“

ПРОГРАМА „Печалба точно навреме“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

1.  На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Печалба точно навреме“.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 05.11.2018 г. до 18.11.218 г. в  два часови диапазона от 10:00 до 13:00 ч. и от 17:00 до 03:00 ч.

3. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
34 300 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
46 200 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
22 050  печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
  6 300  печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 217 700лв.

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.

6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна печалба, както следва: .
6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“.

7. Получаване на допълнителните парични печалби.
7.1. Офлайн:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите  „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8.  В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

9. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.