Програми за допълнителни печалби

Правила за провеждане на промоционална кампания с раздаване на допълнителни предметни печалби
„ЕВРОБЕТ и МАГАЗИНИ 345“

1. На основание чл. 25, ал.1 от правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Лотария България“, „ЕВРОБЕТ” ООД организира промоционална кампания с раздаване на допълнителни предметни печалби, с наименованието: „ЕВРОБЕТ и МАГАЗИНИ 345“.

2. Кампанията по т.1. ще се проведе за периода и на следните места:
от 16:00 ч. до 20:00 ч. на 01.05.2017 г. в град София – кв. Лозенец, ул. Бисер 2
от 16:00 ч. до 20:00 ч. на 02.05.2017 г. в град София – кв. Банишора, бул. Столетов 102;
от 16:00 ч. до 20:00 ч. на 03.05.2017 г. в град София – кв. Света Троица, ул. Цар Симеон, до бл. 310;
от 16:00 ч. до 20:00 ч. на 04.05.2017 г. в град София – кв. Бояна, ул. Кумата 75Г;
от 12:00 ч. до 14:00 ч. на 05.05.2016 г. в град София кв. Младост 1, бизнес парк София, сграда 1;
След изтичане на сроковете по тази точка, допълнителни предметни печалби по настоящата кампания не се дават.

3. За  получаване на допълнителна предметна печалба,участникът трябва да закупи в сроковете и от местата по т.2., поне един билета от моментната лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ от някоя от следните разновидности:

„БИНГО МИЛИОНИ“;
„БИНГО МИЛИОНИ 4 В 1“;
„МИЛИОН ПОДАРЪЦИ“;
„ЛЕВЧЕ КЕФЧЕ“;
„КЕШ НА МИГА“;
„НЕОЧАКВАНА ВАКАНЦИЯ“;
„CASH 1 МИЛИОН“;
„ВЕГАС“;
„АСТРО“;
„24 КАРАТА“;
“КРЪСТОСЛОВИЦА“;
„СУПЕР КЕШ“;
“ЗЛАТОТО НА ИНКИТЕ“
„100 МИЛИОНА КЕШ“ и
„ПАСИАНС“ 

4. В случай, че се установи, че билет от разновидностите по т.3 е скъсан или има опит за измама или фалшификация, той не дава право на приносителя му да получи допълнителна предметна печалба.

5. Предметните печалби, които се раздават по настоящата кампания „ЕВРОБЕТ и МАГАЗИНИ 345“, се обявяват в Интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
 
Артикул Количество
Химикалки 100
Запалки 100
Ключодържатели 100
Торба за пазар 100
Шапки 100
Тениски 100
Общо 600

 
6. Участие в разпределението на допълнителните печалби:

 6.1 С изпълнение на условието по т.3., участникът придобива правото да избере допълнителна предметна печалба от тези записани по т.5..

 6.2 Допълнителните предметни печалби по т.5. се разпределят между участниците изпълнили условието по т.3. до изчерпването на количествата по т.5.

 6.3 Допълнителните предметни печалби се получават и връчват публично, в присъствието на длъжностни лица на организатора „Евробет” ООД.

7. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от „Евробет“ с рекламни и ПР цели.В кампанията „ЕВРОБЕТ и МАГАЗИНИ 345“ нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

8. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.   
ПРОГРАМА „Пролетна промоция”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11 старт“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби “Пролетна промоция” „ЕВРОШАНС“,“ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11 старт“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 14.04.2017 г. до 23:00 ч. на 23.04.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.               
                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
 1. 000 печалби x 2 лв.
 2. 000 печалби x 3 лв.
 3. 000 печалби x 5 лв.
 4. 000 печалби x 10 лв.
  100 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 300 000 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
  6.1При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
  6.2В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 
ПРОГРАМА „Пролетна промоция”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11 старт“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Пролетна промоция“
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 14.04.2017 г. до 23:00 ч. на 23.04.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                                              
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
 1. 000 печалби x 2 лв.
 2. 000 печалби x 3 лв.
 3. 000 печалби x 5 лв.
 4. 000 печалби x 10 лв.
  100 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 300 000 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидностите й: „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 

 
ПРОГРАМА „Пролетна промоция, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Пролетна промоция, част 2“
 
 1. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 14.04.2017 г. до 23:00 ч. на 23.04.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.               
                                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 10 000 лв.
1 печалби x 5 000 лв.
5 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 20 000 лв.
 
 1. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалба
  5.1.
  За спечелване на допълнителните парични печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
  5.2.С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава от Евробет квитанция за участие в кампанията с уникален номер.
 
 1. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
  На 24.04.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  14.042017 – 23.04.2017 г.
 
 1. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
 1. Изплащане на печалби
  8.1Печалби до 1000 лв./вкл./
  • Спечелилите  могат да получат своите печалби в 14-дневен срок от всеки букмейкърски пункт на Евробет.

   8.2.Печалбите от 10 000 лв. и 5 000 лв. се получават като участникът се яви в централния офис на „Евробет” ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен номерът на квитанцията му.  Допълнителната печалба от 10000 лв. и 5 000 лв. се получава в 30-дневен срок след явяването на участника в офиса на Евробет.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно. 
ПРОГРАМА „Пролетна промоция, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Пролетна промоция, част 2“
 
 1. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 14.04.2017 г. до 23:00 ч. на 23.04.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                                              
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 10 000 лв.
1 печалби x 5 000 лв.
5 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 20 000 лв.
 
 1. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
  5.1.За спечелване на допълнителната парична печалба участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност от поне 5 лв.
  5.2.С валидирането на залог, отговарящ на условието по  т. 5.1., участникът получава от Евробет уникален 10–цифрен номер с който участва за разпределението на печалбите.
 
 1. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
  На 24.04.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  14.042017 – 23.04.2017 г.
 
 1. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
7.1.Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
7.2.Допълнителната парична печалба се кредитира по персоналната сметката на играча в сайта еurobet.bg, в 30-дневен срок след изтеглянето.  
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 
 

ПРОГРАМА „5 от 11 старт”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „5 от 11“
 
1
. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „5 от 11 старт“.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 31.03.2017 г. до 23:00 ч. на 13.04.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
14 000 печалби x 1 лв. под формата на free bet
7 000 печалби x 2 лв. под формата на free bet

Обща сума на допълнителните печалби 21 000 лв.
  4.1 Допълнителната парична печалба се използва за извършване на залог в играта "5 от 11".

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „5 от 11“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 4 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
    6.1. При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
    6.2. В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби

Допълнителнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.2 и могат да се използват само в играта "5 ОТ 11", в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.      
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Epay
 • Easypay
 • Bank Transfer
 • Credit card
 • Cashe Terminal
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18