Програми за допълнителни печалби

ПРОГРАМА „Спорт шанс”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „Спорт шанс“

1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Спорт шанс“

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 29.09.2017 г. до 23:00 ч. на 08.10.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

Общо за целия период:
800 печалби x 2 лв. под формата на free bet
600 печалби x 3 лв. под формата на free bet
200 печалби x 5 лв. под формата на free bet 

Обща сума на допълнителните печалби 4 400 лв.
 
4.1. Допълнителната парична печалба се използва за извършване на залог в играта "Спорт шанс" 

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „Спорт шанс“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 10 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
          6.1. При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
          6.2. В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.2 и могат да се използват само в играта "Спорт шанс", в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Спорт шанс”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „Спорт шанс“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Спорт шанс“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 29.09.2017 г. до 23:00 ч. на 08.10.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
800 печалби x 2 лв. 
600 печалби x 3 лв.
200 печалби x 5 лв. 
 
Обща сума на допълнителните печалби 4 400 лв.

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидността й: „Спорт шанс“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 10 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници

При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
ПРОГРАМА „Има такива печалби”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “Евробет” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби “Има такива печалби”.
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 01.09.2017 г. до 23:00 ч. на 15.09.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „Евробет“.             
                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
75 000 печалби x 2 лв.
66 000 печалби x 3 лв.
4 500 печалби x 5 лв.
500 печалби x 10 лв.
90 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 394 500 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидностите й: „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
  6.1.При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
  6.2.В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на "Евробет" ООД.
 
 
 1. "Евробет" си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
ПРОГРАМА „Има такива печалби”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “Евробет” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Има такива печалби“
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 01.09.2017 г. до 23:00 ч. на 15.09.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „Евробет“ ООД – www.eurobet.bg
                                              
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
75 000 печалби x 2 лв.
66 000 печалби x 3 лв.
4 500 печалби x 5 лв.
500 печалби x 10 лв.
90 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 394 500 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидностите й: „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на "Евробет" ООД.
 
 
 1. "Евробет" си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 
 
ПРОГРАМА „Има такива печалби, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “Евробет” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Има такива печалби, част 2“
 
 1. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 01.09.2017 г. до 23:00 ч. на 15.09.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „Евробет“.               
                                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 5 000 лв..
10 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 15 000 лв.
 
 1. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
  5.1.За спечелване на допълнителните парични печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
  5.2.С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава от Евробет квитанция за участие в кампанията с уникален номер.
 
 1. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
  На 18.09.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  01.09.2017 – 15.09.2017 г.
 
 1. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
 
 1. Изплащане на печалби
  8.1.Печалби до 1000 лв./вкл./
  Спечелилите  могат да получат своите печалби в 14-дневен срок от всеки букмейкърски пункт на Евробет.

  8.2.Печалбата от  5 000 лв. се получават като участникът се яви в централния офис на „Евробет” ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен номерът на квитанцията му.  Допълнителната печалба от 5 000 лв. се получава в 30-дневен срок след явяването на участника в офиса на Евробет.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от "Евробет" с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на "Евробет" ООД.
 
 1. "Евробет" си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно. 
ПРОГРАМА „Има такива печалби, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “Евробет” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Има такива печалби, част 2“
 
 1. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 01.09.2017 г. до 23:00 ч. на 15.09.2017 г.
 
 1. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „Евробет“ ООД – www.eurobet.bg
                                              
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 5 000 лв.
10 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 15 000 лв.
 
 1. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
  5.1.За спечелване на допълнителната парична печалба участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ , „ПОКЕР ШАНС“ и „СПОРТ ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност от поне 5 лв.
  5.2.С валидирането на залог, отговарящ на условието по  т. 5.1., участникът получава от Евробет уникален 10–цифрен номер с който участва за разпределението на печалбите.
 
 1. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
  На 18.09.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  01.09.2017 – 15.09.2017 г.
 
 1. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
7.1.Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
7.2.Допълнителната парична печалба се кредитира по персоналната сметката на играча в сайта еurobet.bg, в 30-дневен срок след изтеглянето.  
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от "Евробет" с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на "Евробет" ООД.
 
 1. "Евробет" си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Epay
 • Easypay
 • Bank Transfer
 • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18