Програми за допълнителни печалби

ПРОГРАМА „В отбор с късмета“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „ В отбор с късмета“

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 14.06.2018 г. до 15.07.218 г. в часовия диапазон между 15:00 о 23:00 ч.
 
3. Място на провеждане на програма:
    3. 1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
    3. 2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
192 000 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
192 000 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
48 000 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
19 200 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
 
Обща сума на допълнителните печалби 816 000 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet.
   6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
   6. 2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“ 

7. Получаване на допълнителните парични печалби
   7.1. Офлайн:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите  „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им..
   7.2. Онлайн:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     

ПРОГРАМА „5 от 11”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „5 от 11“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „5 от 11“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:от 07:00 ч. на 19.05.2018 г. до 03:00 ч. на 28.05.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:
   3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
   3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

Общо за целия период:

2 700 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

1 800 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

900 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн; 

Обща сума на допълнителните печалби 9 000 лв.

Допълнителната парична печалба се използва за извършване на залог в играта "5 от 11"
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалбиВ разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „5 от 11“, валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 3 лв.
 
6. Определяне на печелившите участнициПри валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet.
6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“ 

7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн:
- Допълнителнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в играта "5 от 11", в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.

7.2. Онлайн:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Печалби в атака“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „Спорт Шанс“
 

1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Печалби в атака“.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 07:00 ч. на 01.06.2018 г. до 03:00 ч. на 11.06.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:
   3. 1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
   3. 2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:

1 800 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
1 200 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
720 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
200 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн; 

Обща сума на допълнителните печалби 7 360 лв.
Допълнителната парична печалба се използва за извършване на залог в играта "Спорт Шанс"
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „Спорт Шанс“, валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet.
   6. 1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
   6. 2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“ 

7. Получаване на допълнителните парични печалби
   
7.1. Офлайн:
   - Допълнителнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в играта "Спорт Шанс", в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им..
   7.2. Онлайн:
   - Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Екстремни печалби”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби “Екстремни печалби” 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 01.04.2018 г. до 23:00 ч. на 15.04.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
150 000 печалби х 1 лв.
75 000 печалби x 2 лв.
4 500 печалби x 5 лв.
1 500 печалби x 10 лв.
300 печалби x 100 лв. 

Обща сума на допълнителните печалби 354 800 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби

В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници.
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“ 

7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн:
- Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.1.
- Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
7.2. Онлайн:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.             

ПРОГРАМА „Екстремни печалби, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични и предметни печалби „Екстремни печалби, част 2“ 

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителните  парични и предметни печалби: от 08:00 ч. на 01.04.2018 г. до 23:00 ч. на 15.04.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:  
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД  - www.eurobet.bg                                    

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
1 печалба АТВ
1 печалба скутер
5 печалба х 1000 лв.
10 печалби x 500 лв.             

Обща сума на допълнителните печалби 13 480 лв.
 
5. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
5.1.За спечелване на допълнителните парични и предмвтни печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава от Евробет:
 - В пунктовете: квитанция за участие в кампанията с уникален номер.
 - Онлайн: уникален 10–цифрен номер с който участва за разпределението на печалбите. 

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
6.1. На 16.04.2018 г.  се изтеглят печелившите номера, издадена в периода  01.04.2018 – 15.04.2018 г. 

7. Определяне на печелившия участник.
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
 - Офлайн: Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
 - Онлайн: Уникален 10–цифрен номер с който участва е изтеглен от жребия по т. 6. 

8. Изплащане на печалби
8.1. Офлайн:
 - Паричните печалби от 500 лв. и 1000 лв.
  • Спечелилите  могат да получат своите печалби в 14-дневен срок от всеки букмейкърски пункт на Евробет. 
- Предметната печалба се получава, като участникът се яви в офис на „Евробет” ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен печелившият номер.  Допълнителните предметни печалби се получават в 30-дневен срок след явяването на участника в офиса на Евробет.
8.2. Онлайн:
- Паричните печалби от 500 лв. и 1000 лв.
  • Допълнителната парична печалба се кредитира по персоналната сметката на играча в сайта еurobet.bg, в 30-дневен срок след изтеглянето.  
- Предметната печалба се получава, като участникът се яви в офис на „Евробет” ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен печелившият номер.  Допълнителните предметни печалби се получават в 30-дневен срок след явяването на участника в офиса на Евробет. 

9. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

10. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

11. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Лотомания”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „ЛОТОМАНИЯ“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Лотомания“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 20.04.2018 г. до 23:00 ч. на 29.04.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                      

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

Общо за целия период:
6 000 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
3 000 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
2 000 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 18 000 лв.
.
Допълнителната парична печалба се използва за извършване на залог в играта "Лотомания"
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „Лотомания“, валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 3 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet.
6.1. Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2. Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“ 
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн:
- Допълнителнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в играта "Лотомания", в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им..
7.2. Онлайн:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18