Програми за допълнителни печалби
ПРОГРАМА „Апетитни печалби“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Апетитни печалби “
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
  07:00 ч. на 05.10.2018 г. до 03:00 ч. на 22.10.2018 г.
 
 1. Място на провеждане на програма:
  3.1.В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“ ООД.
  3.2.Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
122 400 печалбиx 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
88 400 печалби  x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
25 500 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
3 060 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
 
Обща сума на допълнителните печалби 391 000 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“ с нейните разновидности „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали участникът печели free bet или за онлайн залози допълнителна парична печалба.
6.1.Офлайн, в букмейкърските пунктове: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2.Онлайн, на www.eurobet.bg: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн, в букмейкърските пунктове:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите  „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
 
 1. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.
 
 
 1. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.       
 
 
ПРОГРАМА „Апетитни печалби, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични и предметни печалби „Апетитни печалби, част 2“
 
 1. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителните  парични и предметни печалби:
от 07:00 ч. на 05.10.2018 г. до 03:00 ч. на 22.10.2018 г.
 
 1. Място на провеждане на програма:  
  3.1.
  В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“ ООД.​
  3.2.Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
   
                                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период на действие на програмата, всеки  ден, се изтегля чрез жребий по три печалби от 100 лв., или общо
51 печалби х 100 лв.
 
Общата сума на допълнителните печалби е: 5 100 лв.
 
 1. Участие за спечелване на допълнителни парични печалби
5.1.За спечелване на допълнителните парични печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с нейните разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
5.2.С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава:
 • В букмейкърските пунктове на „ЕВРОБЕТ“ ООД: квитанция за участие в кампанията с уникален промо номер.
 • Онлайн на www.eurobet.bg: уникален 10–цифрен промо номер, с който участва за разпределението на печалбите.
 
 1. Участникът, спечелил допълнителна печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
  Жребий се тегли,  всеки работен ден, в периода от 06.10.2018 до 22.10.2018 г. или общо се теглят за целия срок на действие на програмата 51 жребия.
   
Във всеки отделен жребий участват всички промо номера издадени от 07:00 часа на предходния ден до 03:00 часа на текущия ден от провеждане на жребия.
 
 
 1. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
 • Офлайн, в букмейкърските пунктове: Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
 • Онлайн, на www.eurobet.bg: Получен уникален 10–цифрен номер, с който участникът участва,  да е изтеглен от жребия по т. 6.
 
 
 1. Изплащане на допълнителните парични печалби
Офлайн, в букмейкърските пунктове: Участникът трябва да се яви в офис на „Евробет“ ООД в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен печелившият номер. 
Участникът задължително трябва да пази печелившата квитанция по т.5.2. за да бъде проверена от представители на „Евробет“ ООД.
Допълнителните парични печалби могат да бъдат потърсени и изплатени в 30-дневен срок след извършване на проверката по предходното изречение.
 
Онлайн, на www.eurobet.bg: В 30-дневен срок допълнителната печалба се превежда по сметката на участника в сайта www.eurobet.bg.
 
 
 1. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.
ПРОГРАМА „Отличен 6“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Отличен 6“

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 03.09.2018 г. 07:00 ч. до 18.09.2018 г. 03:00 ч.

3. Място на провеждане на програма: 
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
 
4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

99 000 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
66 000 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
15 000 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
3 000 печалби x 6 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 294 000 лв.

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 6 лв.

6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet.
6.1 Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2 Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“

7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн: Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите  „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн: Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
 
ПРОГРАМА „Happy hour- Lottomania
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност, „ЛОТОМАНИЯ“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „„Happy hour- Lottomania“
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 18.09.2018 г.  до 30.09.2018 г. в часовия диапазон от 07:00 до 23:00 ч.
 
 1. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“ ООД.
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                     
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
3 380 печалби  x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
1 820 печалби  x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
1 040 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
260 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
 
Обща сума на допълнителните печалби 11 440 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЛОТОМАНИЯ“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали участникът печели free bet или допълнителна парична печалба за онлайн залози.
 1. 1. Офлайн, в букмейкърските пунктове: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 2. 2. Онлайн, на www.eurobet.bg: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн, в букмейкърските пунктове:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрaтa „ЛОТОМАНИЯ“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
 1. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.
 
 1. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта: www.eurobet.bg.      
 
 
ПРОГРАМА „Night Happy hour
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания, включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“ „СПОРТ ШАНС“,  „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Night Happy hour“.
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 23:00 ч. на 18.09.2018 г. до 03:00 ч. на 01.10.2018 г., в часовия диапазон от 23:00 до 03:00 ч.
 
 1. Място на провеждане на програма:
  1. 1. В букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“ ООД.
  2. 2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                     
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
2 860 печалби  x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
2 600 печалби  x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
1 560 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
  780 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
 
Обща сума на допълнителните печалби 16 640 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“ с нейните разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОМАНИЯ“ „СПОРТ ШАНС“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали участникът печели free bet или допълнителна парична печалба за  онлайн залози.
 1. 1. Офлайн, в букмейкърските пунктове: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 2. 2. Онлайн, на www.eurobet.bg: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн, в букмейкърските пунктове:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите: „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
 1. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.
 
 1. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.       
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Epay
 • Easypay
 • Bank Transfer
 • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18