Програми за допълнителни печалби
ПРОГРАМА „Екстра печалби за всеки”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични и предметни печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „СПОРТ ШАНС“, „5 ОТ 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Екстра печалби за всеки“
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 17.02.2018 г. до 23:00 ч. на 24.02.2018 г.
 
 1. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
                                              
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
83 200 печалби х 1 лв.
22 400 печалби x 2 лв.
4 800 печалби x 3 лв.
1 600 печалби x 5 лв.
8 печалби х 1 телевизор
 
Обща сума на допълнителните печалби 114 640 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „СПОРТ ШАНС“, „5 ОТ 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 10 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя допълнителна парична печалба.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната парична печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
Допълнителните предметни печалби се изпращат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 
 
ПРОГРАМА „Екстра печалби за всеки”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични и предметни печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „СПОРТ ШАНС“, „5 ОТ 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби “Екстра печалби за всеки”
 
 1. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 17.02.2018 г. до 23:00 ч. на 24.02.2018 г.
 
 1. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.             
                      
 
 1. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
83 200 печалби х 1 лв.
22 400 печалби x 2 лв.
 1. 800 печалби x 3 лв.
1 600 печалби x 5 лв.
8 печалби х 1 телевизор
 
Обща сума на допълнителните печалби 114 640 лв.
 
 1. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „СПОРТ ШАНС“, „5 ОТ 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 10 лв.
 
 1. Определяне на печелившите участници
 2. 1.При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя  допълнителна парична печалба.
 3. .2частникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
 1. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
7.3 Допълнителните предметни печалби се изпращат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
 1. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
 1. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 1. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.     
 
 

ПРОГРАМА „Печалби за шампиони”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „СПОРТ ШАНС“

1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби “Печалби за шампиони”

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 26.01.2018 г. до 23:00 ч. на 01.02.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                   

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:

1190 печалби х 1 лв.
420 печалби x 2 лв.
420 печалби x 3 лв.
70 печалби x 5 лв. 

Обща сума на допълнителните печалби 3 640 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „СПОРТ ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 10 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1. При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя  допълнителна парична печалба.
6.2. Участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Печалби за шампиони”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „СПОРТ ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни парични печалби „Печалби за шампиони“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 26.01.2018 г. до 23:00 ч. на 01.02.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програмата
– онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
1 190 печалби х 1 лв.
420 печалби x 2 лв.
420 печалби x 3 лв.
70 печалби x 5 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 3 640 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидност: „СПОРТ ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 10 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.      


ПРОГРАМА „Двойни печалби“
за определяне условията и реда за двойни коефициенти при определени
условия в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЛОТОМАНИЯ“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, „ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби „Двойни печалби“ в „ЛОТОМАНИЯ“. 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 02.02.2018  г. до 23:00 ч. на 08.02.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма:
– онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg.                      

4. Двойните коефициенти се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
В периода на промоцията коефициентите за познати  7+0; 7+1; 8+0 и 8+1 числа да са двойно по-големи от обикновените за играта.
 
Маркет Коефициент Двоен коефициент в промоцията
7+0 50 100
7+1 150 300
8+0 1 000 2 000
8+1 10 000 20 000

5. Участие в промоцията
Участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЛОТОМАНИЯ“, валидиран в периода, посочен в т. 2
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1.    Участникът е познал изтеглените числа по т. 4.
 
7. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от „Евробет“ с рекламни и ПР цели. 

8. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД. 
 
9. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Двойни печалби“
за определяне условията и реда за двойни коефициенти при определени
условия в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „ЛОТОМАНИЯ“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, „ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби „Двойни печалби“ в „ЛОТОМАНИЯ“.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 02.02.2018 г. до 23:00 ч. на 08.02.2018 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ”.                      

4. Двойните коефициенти се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
В периода на промоцията коефициентите за познати  7+0; 7+1; 8+0 и 8+1 числа да са двойно по-големи от обикновените за играта.
 
Маркет Коефициент Двоен коефициент в промоцията
7+0 50 100
7+1 150 300
8+0 1 000 2 000
8+1 10 000 20 000

5. Участие в промоцията
Участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЛОТОМАНИЯ“, валидиран в периода, посочен в т. 2
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1.    Участникът е познал изтеглените числа по т. 4.
 
7. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от „Евробет“ с рекламни и ПР цели. 

8. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД. 
 
9. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.      
 • Facebook
 • Twitter
 • Epay
 • Easypay
 • Bank Transfer
 • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18