Програми за допълнителни печалби

ПРОГРАМА „Всичко на 5”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“
 
1.
На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Всичко на 5“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 27.01.2017 г. до 23:00 ч. на 05.02.2017 г.
 
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
Общо за целия период:
80 000 печалби x 2 лв.
16 000 печалби x 5 лв.
1 000 печалби x 10 лв.
100 печалби x 100 лв.
Обща сума на допълнителните печалби 260 000 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1.    При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
6.2.    В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД

10. .Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
ПРОГРАМА „Всичко на 5”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“
 
1. На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Всичко на 5“
 
2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 27.01.2017 г. до 23:00 ч. на 05.02.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
80 000 печалби x 2 лв.
16 000 печалби x 5 лв.
1 000 печалби x 10 лв.
100 печалби x 100 лв.
Обща сума на допълнителните печалби 260 000 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за някоя от разновидностите й: „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“ и „ПОКЕР ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби

Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
ПРОГРАМА „Всичко на 5, част 2”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „ЕВРОШАНС“ ,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“
 
 
 
1. На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Всичко на 5, част 2“ 

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 27.01.2017 г. до 23:00 ч. на 05.02.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                                     

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 5 000 лв.
5 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 10 000 лв.
 
5. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
      5.1. За спечелване на допълнителните парични печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „ЕВРОШАНС”,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
      5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава от Евробет квитанция за участие в кампанията с уникален 10–цифрен номер. 

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
     6.1. На 06.02.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадени в периода  на програмата по т.2
7. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
    7.1. Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
            7.1.1. Печалби от 1000 лв.
-Спечелилите  могат да получат своите печалби в 14-дневен срок от всеки букмейкърски пункт на Евробет.

             7.1.2. Печалба от 5000лв.
- Спечелилиятт да се яви в централния офис на „Евробет” ООД  в срок до 14 дни, считано от датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен номерът на квитанцията му.
- Допълнителната печалба се получава в 30-дневен срок след явяването му в офиса на Евробет.  Исковата форма се връчва публично, в присъствието на длъжностни лица на организатора „Евробет” ООД.

За определянето на допълнителната парична печалба се съставя протокол.

8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Всичко на 5, част 2”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“ и „ПОКЕР ШАНС“
 
 
 
1. На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Всичко на 5, част 2“ 

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба:
от 08:00 ч. на 27.01.2017 г. до 23:00 ч. на 05.02.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
Общо за целия период:
1 печалба x 5 000 лв.
5 печалби x 1 000 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 10 000 лв.
 
5. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
      
5.1. За спечелване на допълнителната парична печалба участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС” с разновидност „ЕВРОШАНС“, “ЛОТОМАНИЯ“ и „ПОКЕР ШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност от поне 5 лв.
      5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по  т. 5.1., участникът получава от Евробет уникален 10–цифрен номер с който участва за разпределението на печалбите. 

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
     6.1. На 06.02.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции/номера, издадени в периода  на програмата от т.2

7. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
    7.1. Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
    7.2. Допълнителната парична печалба се кредитира по персоналната сметката на играча в сайта еurobet.bg, в 30-дневен срок след изтеглянето.  

8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
ПРОГРАМА „Коледа 2016”
за определяне условията и реда 
за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“
 
1. На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Коледа 2016“
 
2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 22.12.2016 г. до 23:00 ч. на 31.12.2016 г.
 
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.
 
 
4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва
 
Общо за целия период: 
52 020 печалби x 2 лв.
32 000 печалби x 3 лв.
10 000 печалби x 5 лв.
2 000 печалби x 10 лв.
100 печалби x 100 лв.

Обща сума на допълнителните печалби 280 040 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
       6.1. При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
      6.2. В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Коледа 2016”
за определяне условията и реда 
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“,“ЛОТОМАНИЯ“и „ПОКЕР ШАНС“
 
1. На основание чл. 29, ал.1 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Коледа 2016“
 
2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
от 08:00 ч. на 22.12.2016 г. до 23:00 ч. на 31.12.2016 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
 
 
4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:
 
Общо за целия период: 
52 020 печалби x 2 лв.
32 000 печалби x 3 лв.
10 000 печалби x 5 лв.
2 000 печалби x 10 лв.
100 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 280 040 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за някоя от разновидностите й: „ЕВРОШАНС”, “ЛОТОМАНИЯ“ и „ПОКЕР ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8. Участниците се съгласяват техните снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.
 
9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.
 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
  • Cashe Terminal
© 2006-2015 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18