Програми за допълнителни печалби

ПРОГРАМА „Еврошанс РД 11”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“
 

1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби “Еврошанс РД 11” 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 24.11.2017 г. до 23:00 ч. на 04.12.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                   

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва

Общо за целия период:
132 000 печалби x  1 лв.
88 000 печалби x 2 лв.
220 печалби x 5 лв.
1 100 печалби x 11 лв.
22 печалби x 111 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 340 142 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС” валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1. При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
6.2. В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.


ПРОГРАМА „Еврошанс РД 11, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Еврошанс РД 11, част 2“ 

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба: от 08:00 ч. на 24.11.2017 г. до 23:00 ч. на 04.12.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма:  букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                                    

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
1 печалби x 1 000 лв.11 печалби x 500 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 16 500 лв.
 
5. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
5.1. За спечелване на допълнителните парични печалби участва всеки залог  в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност поне 5 лв.
5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5.1., участникът получава от Евробет квитанция за участие в кампанията с уникален номер. 

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
На 05.12.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  24.12.2017 – 04.12.2017 г. 

7. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
- Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.

8. Изплащане на печалби
 
8.1. Печалби до 1000 лв./вкл./
Спечелилите  могат да получат своите печалби в 14-дневен срок от всеки букмейкърски пункт на Евробет. 
 
9. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

10. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 

11. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.


ПРОГРАМА „Еврошанс РД 11”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни печалби „Еврошанс РД 11“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 24.11.2017 г. до 23:00 ч. на 04.12.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
132 000 печалби x  1 лв.
88 000 печалби x 2 лв.
220 печалби x 5 лв.
1 100 печалби x 11 лв.
22 печалби x 111 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 340 142 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидностите й: „ЕВРОШАНС” и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели.

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Еврошанс РД 11, част 2”
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Еврошанс РД 11, част 2“

2. Начален и краен момент за участие в определянето на допълнителната парична печалба: от 08:00 ч. на 24.11.2017 г. до 23:00 ч. на 04.12.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
1 печалби x 1 000 лв.11 печалби x 500 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 16 500 лв.
 
5. Участие за спечелване на допълнителнa паричнa печалбa
5.1. За спечелване на допълнителната парична печалба участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС”, валидиран в периода, посочен в т.2, който е на стойност от поне 5 лв.
5.2. С валидирането на залог, отговарящ на условието по  т. 5.1., участникът получава от Евробет уникален 10–цифрен номер с който участва за разпределението на печалбите. 

6. Участникът, спечелил допълнителната печалба, се определя от комисия чрез теглене на жребий:
На 05.12.2017 г.  се изтеглят номерата на печелившите квитанции, издадена в периода  24.12.2017 – 04.12.2017 г. 

7. Определяне на печелившия участник
Печеливш участник е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
7.1. Номерът на квитанцията му да е изтеглен от жребия по т. 6.
7.2. Допълнителната парична печалба се кредитира по персоналната сметката на играча в сайта еurobet.bg, в 30-дневен срок след изтеглянето.
  
8.
Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД.

10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Прогноза печалби”
за определяне условията и реда
за спечелване на допълнителни парични печалби
при провеждане на онлайн залагания за играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби „Прогноза печалби“ 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 27.10.2017 г. до 23:00 ч. на 10.11.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програмата – онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg                                              

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
135 000 печалби x 2 лв.
51 000 печалби x 3 лв.
3 000 печалби x 5 лв.
600 печалби x 10 лв.
90 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 453 000 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог, направен онлайн, през сайта eurobet.bg, за играта „ЛОТОШАНС“ за разновидностите й: „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ и валидиран в периода, посочен в т. 2, който залог е на стойност от поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
 
7. Получаване на допълнителните парични печалби
Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога, отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.

ПРОГРАМА „Прогноза печалби”              
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби
в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“

 
1. На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС”, “ЕВРОБЕТ” ООД организира програма за допълнителни предметни печалби “Прогноза печалби” 

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби: от 08:00 ч. на 27.10.2017 г. до 23:00 ч. на 10.11.2017 г.
 
3. Място на провеждане на програма: букмейкърските пунктове на  „ЕВРОБЕТ“.                                   

4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както следва:

Общо за целия период:
135 000 печалби x 2 лв.
51 000 печалби x 3 лв.
3 000 печалби x 5 лв.
600 печалби x 10 лв.
90 печалби x 100 лв.
 
Обща сума на допълнителните печалби 453 000 лв.
 
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“  с разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в периода, посочен в т. 2, който  е на стойност поне 5 лв.
 
6. Определяне на печелившите участници
6.1.    При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали залогът печели допълнителна парична печалба.
6.2.    В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
 
7.  Получаване на допълнителните парични печалби

7.1 Допълнителната парична печалба се получава от участника срещу предаването на квитанцията по т. 6.2.
7.2 Допълнителните парични печалби се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ определянето ѝ.
 
8. Участниците се съгласяват техните снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от Евробет с рекламни и ПР цели. 

9. В програмата нямат право да участват букмейкъри или служители на Евробет ООД. 
 
10. Евробет си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците своевременно.
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18