Основни стъпки

-   Подаване на документи;
-   Сключване на договор с „Евробет“ ООД;
-   Обучение на служителите Ви за работа с терминал (обучението е осигурено от нас и е безплатно);
-   „Евробет“ ООД декларира обекта Ви в Държавна комисия по хазарта;
-   Обособявате място за инсталиране на терминала;
-   „Евробет“ ООД Ви осигурява безплатно рекламно оформление.

ВАЖНО: Трябва да имате фирма, регистрирана по Търговския закон и Вие и лицата, които ще приемат залози НЕ трябва да сте осъждани за престъпления от общ характер.
 

Изисквания

За да станете наш партньор, трябва да разполагате с помещение – собствено, под наем или ползвано на друго правно основание, което да отговаря на следните задължителни изисквания:

-   Да не е публична държавна или публична общинска собственост;
-   Да не е сграда и/или прилежаща площ към обект на МО, МВР, учебно и здравно заведение.