Централен офис:

1505 София,
бул. "Ситняково" № 48
Бизнес сграда Сердика, ет. 4

e-mail: [email protected]

тел.: 0700 20 270
факс: 02 807 25 01

Работно време: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Отдел "Help desk"

тел.:  02 903 25 25

тел.:  0700 20 260 (регистрация на код "Лотария България")
факс: 02 807 25 01

e-mail: [email protected]
 

Шанс ТВ

Ай Си Ес ЕАД
адрес: гр. София,
бул. "Ситняково" 48

тел.: 0700 20 270
факс: 02/ 807 25 01
e-mail: [email protected]

Съвет за електронни медии
адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
тел.: 02/ 970 88 10
факс: 02/ 973 37 69
e-mail: [email protected]

Държавна комисия по хазарта

Адрес:
София 1431,  бул. „Акад. Иван Гешов" №15
Работно време на приемна:
9:00 - 17:30 ч.
 
Телефон за връзка:
Приемна - 02/9859 5858
Деловодство - 02/9859 5850; 9859 5851
Пресцентър - 02/9859 5804
Факс - 02/952 00 96

www.dkh.minfin.bg
Сигнал за нередности към ДКХ