Информация във връзка с промените в ЗХ

Уважаеми участници,


Във връзка с измененията в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр.14 от 18.02.2020 г,  всички моментни лотарийни и числови лото игри, организирани от частни хазартни оператори, се забраняват.

В тази връзка компания „Евробет“ ООД е принудена да прекрати приемането на залози за всички числови игри: „Еврошанс“, „Лотомания“, „Спорт шанс“, „5 от 11“ и „Покер шанс“, както и продажбата на лотарийни билети от всички разновидности на „Лотария България“. Прекратява се също и приемането на залози на сайта eurobet.bg.

Информация за участниците на сайта eurobet.bg:
  • Наличността по съществуващите акаунти ще може да бъде изтеглена по установения за това ред.
Искаме да заявим, че извършените към момента действия от страна на „Евробет“ ООД са породени от независещи от нас форсмажорни обстоятелства.

Благодарим Ви за проявеното разбиране!


Екипът на „Евробет“ ООД