ОБЩИ ПРАВИЛА за участие в програмата за лоялност „ЕВРОБЕТ Клуб“


1. Натрупване на точки


 


2. Актуални оферти


 

**FREE BET е допълнителна парична печалба по дословие, която може да се използва след обмяна на бонус точки, както е указано в таблицата по-горе за игрите организирани от „ЕВРОБЕТ“ - „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности "Евробет", "5 от 11",  "Лотомания", "Покер Шанс" и "Спорт Шанс".

Защита на личните данни

Подробна информация за целите и основанието на обработването на личните данни от "ЕВРОБЕТ" ООД; категориите получатели на лични данни; срока за съхранение на личните данни; правата на субектите във връзка с обработването на личните им данни  от "ЕВРОБЕТ" ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в "ЕВРОБЕТ" ООД и всяка друга изискуема нормативна информация се съдържа в раздел "Лични данни" на сайта на дружеството с електронен адрес: www.eurobet.bg
ОБЩИ ПРАВИЛА за участие в програмата за лоялност „ЕВРОБЕТ Клуб“ 222 Kb свали