София 1431
бул. „Акад. Иван Гешов" №15

Работно време на приемна:
9:00 - 17:30 ч.

Телефон за връзка:
Приемна - 02/9859 5858
Деловодство - 02/9859 5850; 9859 5851
Факс - 02/952 00 96

ЕИК по БУЛСТАТ: 130797250

Електронна поща:
[email protected]

Подаване на жалби и сигнали до ДКХ