prev next
banner
banner
banner
1 2 3
Билет Астро
ЦЕНА НА БИЛЕТА:2 лв.

Игра 1:

На всеки билет е изобразен зодиакален знак. След изтриване на обозначените зодии, се откриват 8 зодиакални символа. Всеки билет, на който има 3 еднакви зодиакални символа, съвпадащи с основния зодиакален знак, печели сумата, която се открива след изтриване на полето "ПЕЧAЛБА 1"

Игра 2:

На всеки билет е изобразен зодиакален знак. След изтриване на обозначените зодии, се откриват 8 зодиакални символа. Всеки билет, на който има 3 еднакви зодиакални символа, различни от основния зодиакален знак, печели сумата, която се открива след изтриване на полето "ПЕЧAЛБА 2"
Печалби
Размер Брой Общ размер Спечелени
50 000 лв. x 20 1 000 000 лв. 3
5 000 лв. x 120 600 000 лв. 16
2 000 лв. x 300 600 000 лв. 44
1 000 лв. x 500 500 000 лв. 67
100 лв. x 4 000 400 000 лв. ***
50 лв. x 8 000 400 000 лв. ***
20 лв. x 20 000 400 000 лв. ***
10 лв. x 400 000 4 000 000 лв. ***
5 лв. x 1 600 000 8 000 000 лв. ***
2 лв. x 4 800 000 9 200 000 лв. ***
Данните с *** са динамични и ще бъдат обявени в края на играта.
Късметлии с билет Астро
ОТКЪДЕ ДА КУПЯ?
Партньори
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
  • Cashe Terminal
© 2006-2015 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18