prev next
banner
banner
banner
1 2 3
Билет 24 карата
ЦЕНА НА БИЛЕТА:2 лв.

ИГРА 1:

След изтриването на поле „Печелившите числа“ се откриват 4 печеливши числа, а в поле „Вашите числа“ - 10 числа и 10 суми под тях. Ако някое от печелившите числа съвпада с някое от Вюшите числа, Вие печелите сумата под число.
 

ИГРА 2:

След изтриването на поле "ИГРА 2" ще откриете 6 символа. Ако откриете 3 символа на златно кюлче, Вие печелите 1 килограм чисто злато или 100 000 лв.
Печалби
Размер Брой Общ размер Спечелени
1 кг. ЗЛАТО или 100 000 лв. x 20 20 кг. ЗЛАТО или 2 000 000 лв.  
10 000 лв. x 30 300 000 лв.  
5 000 лв. x 30 100 000 лв.  
1 000 лв. x 300 300 000 лв.  
500 лв. x 400 200 000 лв. ***
200 лв. x 1 500 200 000 лв. ***
100 лв. x 3 000 300 000 лв. ***
50 лв. x 6 000 200 000 лв. ***
20 лв. x 30 000 600 000 лв. ***
10 лв. x 600 000 600 000 лв. ***
5 лв. x 1 200 000 6 000 000 лв. ***
3 лв. x 2 700 000 8 100 000 лв. ***
2 лв. x 4 800 000 9 600 000 лв. ***

Данните с *** са динамични и ще бъдат обявени в края на играта.
Късметлии с билет 24 карата
ОТКЪДЕ ДА КУПЯ?
Партньори
  • Facebook
  • Twitter
  • Epay
  • Easypay
  • Bank Transfer
  • Credit card
  • Cashe Terminal
© 2006-2015 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18